sütül

sütül
sif.
1. Hələ yetişməmiş, tamam dəyməmiş. Sütül qarğıdalı. – Arpanı sütül, buğdanı ötür. (Ata. sözü). Sütül sünbüllər ağır başlarını əyib sanki biçinçini gözləyir. M. C.. // İs. mənasında. <Gülməli:> Gördüm ki, Toppuzlular məhəlləsindən bir tüstü, bir alov qalxır ki, gəl tamaşasına. Dedim, bəlkə bu tezdən sütül ütürlər. Ə. Abasov.
2. Az bişmiş, alabişmiş. <Satıcı:> Qovurma. Ay sütül ciyər kababı; Hər kimin pulu var, yeyər kababı. M. R.. <Hatəmov Ümidə:> . . Sütül kababdan danışıb ağzımızı sulandırmaq istəyirsiniz? B. Bayramov.
3. məc. Yeniyetmə, tər. 15 yaşını yenicə doldurmuş sütül gəlinlərə ancaq bu dairədə rast gəlmək olar. Qant.. Bu otaqların binasını qoyanda, yaxşı yadıma gəlir, mən lap sütül cavandım. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ala-sütül — sif. 1. Lazımınca yetişməmiş, dəyməmiş; bir qədər kal. Buğdanı alasütül z. biçmək. 2. Bax ala bişmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sutulžti — sutul̃žti intr. 1. NdŽ, OGLII323 sumirkti, sutežti: Upė[je] sutulžusio medžio sultį reik gerti – ir nebmyši į lovą Šts. Kada tu tik verdi, bulvės sutul̃žę ir sutul̃žę VšR. 2. NdŽ, KlvrŽ išpursti: Sutul̃žęs, pasėstas nuo arelkos veidas, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutulžti — sutul̃žti vksm. Ùpėje mẽdis sutul̃žo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sütüllük — is. Sütül olma, yetişmək üzrə olan taxılın və s. nin halı. Qarğıdalının sütül mərhələsi. Taxıllar sütüllükdür …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Boombamela — is a former Shanti/ New Age and currently a Mainstream festival held annually on Chol HaMoed Pesach (Intermediate Days of Passover) in Israel since 1999, described by its organisers as a place for meeting, experiencing, crossing borders and… …   Wikipedia

  • Guerra de Jugurta — Moneda que muestra la captura de Jugurta por parte de Sila. Fecha 112 a. C. 105 a. C …   Wikipedia Español

  • República romana tardía — República de Roma ← …   Wikipedia Español

  • Вредные организмы, не входящие в перечни особо опасных и опасных вредных организмов — Вредные организмы (в защите растений) в Российской Федерации подразделяются на карантинные, особо опасные и опасные вредные организмы. Помимо вредителей растений (позвоночных и беспозвоночных), возбудителей болезней растений и сорных растений,… …   Википедия

  • alaxırman — eləməx’: (Basarkeçər) sütül buğda qovurmaq. – A çovan, get bir görüm buğda gəti, alaxırman eliyəx’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sülüx’ — I (Cəbrayıl, Göyçay, Kürdəmir, Laçın) təzə göyərmiş, sütül qamış. – Vəli bir dəstə sülüx’ dərdi (Göyçay) II (Başkeçid, Borçalı) zəli. – Bizim sularda sülüx’ olmaz III (Gədəbəy) quru odun IV (Qazax) bir şeyə dadandırılmış, acgöz. – Söylünün qızı… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”